دانلود WintellectNOW Cryptography فیلم تعلیمی رمخانومگاری (Cryptography) • بازار دانلود سنتر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

درک امنیت نرم افزار نیازمند درک رمخانومگاری دیجیتالی هست. در دوره تعلیمی WintellectNOW Cryptography با مفاهیم اساسی رمخانومگاری از جمله رمزگذاری متقارن و نامتقارن، الگوریتم های هش کـــردن، امضاهای دیجیتال، گواهی های دیجیتال و فروشگاه‌های کلیدی آشنا خواهید انجام گرفت.

سر فصل های این دوره تعلیمی :

Introduction
Basics of Cryptography
Symmetric Cryptography
Asymmetric Cryptography
Hashing
Digital Signatures
Digital Certificates
Key Stores
General Cryptography Guidelines
Encryption and Decryption with HMAC (Demo)

Loading…

اگر نسخه جدیدی از این عنوان منتشر انجام گرفته، با فشردن دکمه زیر ما را مطلع کنید.

توضیحات: