دانلود Udemy JavaScript Basics made easy for beginners فیلم تعلیمی مبانی پلن نویسی با JavaScript برای مبتدیان • بازار دانلود سنتر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

در دوره تعلیمی Udemy JavaScript Basics made easy for beginners با مبانی پلن نویسی جاوا با تعدادین مثال و تمرین آشنا خواهید انجام گرفت.

سر فصل های این دوره تعلیمی :

Introduction to JavaScript
Quick Start to JavaScript Coding
Intro to JavaScript DevTools
Commenting Console log JavaScript
Variables in JavaScript
Data types Null undefined JavaScript
Document Object Model DOM JavaScript
Code Exercise
Source Code exercise 1
JavaScript Operators
JavaScript conditional operators
JavaScript Functions
JavaScript Advanced function
JavaScript Condition statements
Source Code
JavaScript get input value
JavaScript Switch statement
Exercise Create Canned responses to users input
Exercise 2 Source Code Canned Response
For loops working with numbers
More Loops JavaScript
Source Code loops
JavaScript Arrays
JavaScript Objects examples
JavaScript Math Object
JavaScript Random Canned response values from array
Project Source Code
Build a Question Responder
Check if value is in string
Add canned responses to questions
Question asker Source Code

Loading…

اگر نسخه جدیدی از این عنوان منتشر انجام گرفته، با فشردن دکمه زیر ما را مطلع کنید.

توضیحات: