دانلود SynaptiCAD Product Suite 20.25 طراحی مدارهای الکترونیکی • بازار دانلود سنتر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

دانلود SynaptiCAD Product Suite 20.25 طراحی مدارهای الکترونیکی

دسته بندی : مرکز دانلود تاریخ : دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

SynaptiCAD Product Suite  یک نرم افزار زیاد قدرتمند و حرفه ای در زمینه طراحی مدارهای الکترونیکی می باانجام گرفت. این پلن می تواند به عنوان یک دستیار حرفه ای برای پایانی مهندسین برق عمل کـــرده و نیازهای آنها را برطرف کند. با هستفاده از این نرم افزار و با ابزارهای متعددی که در اختیار شما قرار می دهد می توانید مدارهای الکتریکی را طراحی کـــرده و سپس آنها را تست کنید و از صحت کارهای خود مطمئن شوید. به صورت حتم این پلن می تواند برای پایانی دانشجویان و مهندسین برق مورد هستفاده قرار بگیرد. زیرا توسط این پلن امکان ساخت مدارهای الکتریکی به صورت مجازی خواهد بود با این تفاوت که پایانی مراحل قابل تغییر و تست کـــردن هستند و هرگونه مشکلی در مدارها وجود داشته باانجام گرفت شما می توانید شناسایی و آنها را مجدد طراحی کنید. در واقع این پلن افزایش برای طراحی و ساخت مدارات و آزمایشات مختلف مدارات الکترونیک هستفاده می شود. The SynaptiCAD Product Suite شامل محصولات TestBencher Pro, VeriLogger Extreme, VeriLogger Pro, BugHunter Pro, DataSheet Pro, WaveFormer Pro, WaveFormer Lite, Timing Diagrammer Pro, GigaWave Viewer, Vhdl2Verilog و Verilog2Vhdl از شرکت SynaptiCAD هست.

 

 

Loading…