دانلود Lynda Designing Web Sites from Photoshop to Dreamweaver فیلم تعلیمی طراحی وب سایت ها از Photoshop تا Dreamweaver • بازار دانلود سنتر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

در دوره تعلیمی Designing Web Sites from Photoshop to Dreamweaver شما با سطوح طراحی قالب وب سایت از نخستین گام تا تکمیل آن در Dreamweaver آشنا می شوید.

سر فصل های این دوره تعلیمی :

 Setting up the Photoshop and Dreamweaver workspaces
Planning a site and defining site goals
Making a site mockup
Deciding on branding and content
Adjusting color and fonts
Slicing graphics
Optimizing graphics for the web
Creating a favicon
Working with Bootstrap files
Creating a navigation menu
Using the Photoshop extractor
Coding for SEO
Making sites accessible
Checking for errors with the Validator tool
Using the Clean Up HTML tool
Using the Link Checker panel
Building pages with HTML
Styling pages with CSS
Making site galleries and carousels

Loading…

اگر نسخه جدیدی از این عنوان منتشر انجام گرفته، با فشردن دکمه زیر ما را مطلع کنید.

توضیحات: